Vojenská technika a historie
Vojenská technika a historie -> Dělové věže -> MUTSU
zpět Zpět hlavní strana Hlavní

Dělová věž MUTSU

Bitevní loď – Japonsko


První bitevní lodě na světě s děly ráže 406 mm byly postaveny v Japonsku a byla to dvojice Mutsu a Nagato. V roce 1921 vstoupily do služby a obě byly postupně vlajkovými loděmi císařského námořnictva. Do roku 1942 to byly nejsilnější bitevní lodě Japonska. Mírová léta služby probíhala v rutině cvičení, překládání do rezervy, částečných modernizací a opětovných návratů do služby a účastí na manévrech. Při útoku na Pearl Harbor byla Nagato vlajkovou lodí japonského loďstva s admirálem Jamamoto na palubě a s Mutsu tvořila páteř japonských bitevních sil. I v červnu 1942 pluly obě lodě s novou superbitevní lodí Jamato do operace proti ostrovu Midway, kde utrpěli Japonci první porážku ve válce v Pacifiku. Bitvu vybojovaly letadlové lodě a na bitevní lodě zbyly jen pomocné úkoly. V dubnu 1943 odplula Mutsu do Kure, aby naložila munici do 406 mm děl. 8. června 1943 na kotvišti Hashirajima v hirošimské zátoce došlo k explozi pod hlavní věží č. 3, která odervala celou záď a loď se rychle potopila. Z posádky 1474 námořníků se zachránilo pouze 353. Loď se potopila do 40 metrové hloubky. Dodnes se neví, co bylo příčinou exploze. Nejpravděpodobnější příčinou je exploze střelného prachu.

Vrak ležel v malé hloubce a proto již po válce byly činěny pokusy o vyzdvižení částí vraku. Teprve v roce 1970 byly ale práce úspěšné a 23.8. 1970 byla vyzdvižena dělová věž č. 4 a následovaly další části jako šrouby, kotvy, kus přídě, kasemata atd. Příď byla vyzvednuta v únoru 1972 za pomoci plovoucího jeřábu. Za 8 let bylo vytaženo 75 % bitevní lodě a další práce byly zastaveny. V roce 1972 bylo otevřeno muzeum bitevní lodě Mutsu v Towa Cho.

Na podstavci před námořní akademií v Etajimě stojí kompletně restaurovaná hlavní dělová věž č. 4 s dvěma 406mm děly a je přístupna návštěvníkům.

Autor: Petr Kotas © 2004