Vojenská technika a historie
Vojenská technika a historie -> Slavné vraky -> ARIZONA
zpět Zpět hlavní strana Hlavní

ARIZONA BB-39

Bitevní loď – USA


Bitevní loď Arizona se stala symbolem útoku na Pearl Harbor a její hořící vrak se stal nejznámějšími fotografiemi z tohoto Dne hanby. Loď byla spuštěna na vodu 19. června 1915 v New York Navy Yard v Brooklynu a do služby v US Navy vstoupila 17. 10. 1916. Při spouštění na vodu byla loď pokřtěna nejen tradičním šampaňským, ale také sklenicí vody z nově dobudované obří přehrady Roosevelt Dam v Arizoně. Námořníci tento fakt brali za špatné znamení pro loď. Spolu se sesterskou Pennsylvanií byly vyzbrojeny 12 děly ráže 356 mm ve čtyřech trojčitých dělových věžích v ose lodi. Loď měla dva mřížkové stěžně a dosahovala rychlosti 21 uzlů jako ostatní americké bitevní lodě té doby.
Loď za 1. světové války sloužila na východním pobřeží USA. 18. listopadu 1918 plula Arizona do Velké Británie a potom do Brestu. Společně s 6. americkou eskadrou bitevních lodí, které sloužily v evropských vodách se vrátila do New Yorku. V roce 1919 kvůli řeckému povstání v turecké Smyrně posílá americký prezident Wilson Arizonu s třemi torpédoborci do Turecka jako amerického garanta míru. Americká bitevní loď navštívila Konstantinopol a byla první americkou bitevní lodí, která proplula Dardanely. Pro zajímavost, další byla až v roce 1946 Missouri. V meziválečném období loď putuje po amerických přístavech a vykonává občasné zahraniční návštěvy. V letech 1929 – 1931 je loď celkově modernizována v Norfolk Navy Yard. Loď dostala protitorpédovou obšívku, její šířka se zvětšila až na 32,4 (Panamský kanál je široký 33,5 m), dostala zesílené pancéřování, mřížkové stěžně byly nahrazeny trojnožkovými. Bojový můstek se také změnil a rozšířil. Po skončení přestavby loď vezla po Karibiku prezidenta Hoovera. Arizona poté se vrátila na západní pobřeží a od roku 1936 pobývá často na Havaji. 5. 12. 1941 se loď vrátila ze své poslední plavby na základnu Pearl Harbor a další plavba byla naplánována na 13. 12. do Long Beach v Kalifornii, kde měla posádka strávit Vánoce. U boku Arizony stála dílenská loď Vestal, která na lodi prováděla úpravy pro vybavení radarem, který měl být na loď nainstalován na západním pobřeží USA.
7. 12. 1941 Arizona stála u břehu Fordova ostrovu v Pearl Harbor. Za její zádí stála bitevní loď Nevada, před přídí dvojice bitevních lodí Tennessee a West Wirginia. Loď se připravovala na slavnostní vztyčování vlajky, ke kterému mělo dojít v 8 hodin ráno. V 7.55 však začal nečekaný japonský útok na základnu. V první fázi útoku zůstávala Arizona ušetřena zásahů. Námořníci obsazovali protiletadlová děla a kulomety a začali odrážet útoky. V druhé fázi náletu v 8.10 však bomby dopadly na Arizonu. Jedna 800 kg bomba zasáhla střed lodi, druhá levý bok lodi na úrovni záďového stěžně a třetí pravý bok u čtvrté dělové věže. Bomby vybuchly uvnitř lodi a způsobily ztráty mezi posádkou. Vzápětí dopadla další 800 kg bomba na palubu mezi 1. a 2. přední dělovou věží. Za několik sekund nastala strašlivá exploze, která rozervala celou příď lodě, vyhodila do vzduchu dělovou věž č. 2 a naklonila nad příď celý přední můstek i s předním stěžněm. Loď okamžitě dosedla na dno, zanechávajíce nad vodou zmrzačené nástavby. Z přední části lodi se nikdo nezachránil. Na lodi zahynulo 1177 námořníků včetně velitele lodi i velitele 1. divize bitevních lodí kontradmirála Kidda. Zachránilo se 337 námořníků.
Katastrofu zavinila exploze prachových komor a jejímu důkladnému vyšetření bránila totální zkáza lodi. Nejprve se myslelo, že zkázu lodi způsobilo torpédo, ale žádné trosky torpéda nebyly nalezeny. Na trupu vraku nebyly patrné stopy vnější exploze. Důvodem zničení lodě byla japonská bomba. Japonci používali bomby, které byly adaptací námořního protipancéřového granátu 406 mm. Bomba prorazila až na dno lodi, kde se nacházely prachové komory a ty po výbuchu loď roztrhly. Oheň na lodi byl uhašen teprve 10. prosince.
Po celý rok 1942 a polovinu roku 43 se z lodi vytahoval zbytek munice a loď byla postupně rozebírána. Arizona byla vyškrtnuta ze seznamu jednotek US Navy. V dubnu 1943 byly z lodi sejmuty zadní dělové věže 356 mm, které nebyly zničeny při explozi lodě. Na Havaji se připravovalo velké opevnění a 6 děl 356 mm by značně posílilo obranu. Baterie se měly jmenovat Arizona a Pennsylvania a dělové věže byly přetransportovány k místu určení. Mezitím se ovšem válka obracela proti Japonsku a další útok na Havaj byl prakticky vyloučen. Práce se zpomalovávaly, Pennsylvania byla hotova až v srpnu 45 a Arizona nebyla dokončena vůbec. Koncem 40. let byly obě věže sešrotovány. Tak z Arizony zbyl pod vodní hladinou očesaný trup bitevní lodi.
V roce 1958 povolil Kongres US Navy vybudovat na trupu památník. Sbírka peněz trvala ještě několik let, např. i Elvis Presley měl v Pearl Harbor speciální koncert na podporu stavby památníku. Památník byl postaven v letech 1960 – 62. V roce 1981 bylo vybudována nové moderní návštěvnické centrum. Na rozdíl od ostatních vraků válečných lodí může návštěvník Havaje trup bitevní lodi Arizona spatřit na vlastní oči bez rizika v mělké vodě Pearl Harboru.

Technicko-taktická data :
Výtlak:32 600 t
Rozměry:182,3m x 32,4m x 9,2m
Rychlost:21 uzlů
Výzbroj:12 x 356mm
12 x 127mm
12 x 127mm pl

Autor: Petr Kotas © 2004